Change Your Life

Wat verwacht jij van je leven?

Wil jij een gelukkig leven?

Wil jij successen behalen?

Zet nu de eerste stap!


Maak een afspraak en vertel mij wat jouw wensen zijn!

Deze mensen gingen jou voor

In de coaching heb ik geleerd hoe ik mijn ontwikkeling in mijn werk (en privé) beter kan maken.
Hierdoor heb ik zeker meer carrièrekansen!

Met Jan had ik verwarmende gesprekken, ik vond begrip en had direct resultaat in mijn werk als meewerkend voorman.

Mijn advies: Heb je hulp nodig of zoek je verbetering in je werk?
Jan kan je verder helpen!

Tim Stolker, Nieuwerkerk a/d IJssel, meewerkend voorman

Ik was heel blij om te horen dat ik mag zeggen dat ik even over iets wil nadenken voordat ik antwoord geef.
Ik heb er nooit over nagedacht maar ben ook blij met de soms, duidelijke, adviezen, bijvoorbeeld: weet waarom jij homoseksualiteit geen zonde vindt. Want als ik dat weet heb ik het gemakkelijker in tijden van twijfel.

Ik kan verder met wat ik in de coaching geleerd heb. Ik heb het gevoel dat ik niet alleen mijzelf beter begrijp, maar ook de rest van de wereld. Om niet altijd koppig te zijn en ook soms een compromis te sluiten, maar juist ook weer om voor mezelf te kiezen.

Jan weet van heel veel onderwerpen af en gaf mij ook goede adviezen. Ik vertrouwde hem en het was een veilige, vertrouwde omgeving. Ik heb mijn vragen kunnen stellen over het geloof en ook juist over het leven hierna en hoe dat zou kunnen zijn.

de heer DW te H

“Het contact met Jan heb ik als positief ervaren, zijn ruime ervaring en inzicht hebben mijn ogen geopend voor hoe ik in relaties meer voor mezelf op kan komen zonder het respect voor de ander te verliezen. Wat ik geleerd heb kan en wil ik toepassen in mijn relaties met anderen.
Ik heb door de coaching meer grip gekregen op mijn probleem en ben nu in staat om minder impulsief te reageren.
Jan heeft mij op een warme en geduldige manier laten zien hoe ik verder kan.

Ik geef aan dit coachingstraject een 9: voor de bevlogenheid en professionaliteit.”

Jo Fousert, ZZP’er, Alphen aan den Rijn

“Ik was op zoek naar iemand die mij, door middel van coaching, meer inzicht kon geven in mijn levensfase op dit moment.

Ik wilde ontdekken waar mijn gevoel van disbalans vandaan zou kunnen komen.
Ik heb meer inzicht gekregen in hoe ik naar bepaalde problemen kan en mag kijken; ik heb handvatten gekregen waar ik mee aan het werk ben gegaan en nog mee aan het werk kan gaan. De inzichten hebben mij meer rust gegeven. in plaats van niet weten hoe met een situatie om te gaan, deze van meer te analyseren.
Door dieper in te gaan op patronen heb ik meer grip gekregen op mijn probleem en kreeg ik inzicht in hoe ik soms kan denken.
Door dit inzicht kan ik nu zaken die spelen tegen een ander licht houden. Ik herken daardoor en kan vervolgens de stappen zetten van bewustwording naar mogelijk ander gedrag of een andere benadering.
Ik heb geleerd dat alles begint bij bewustwording en inzicht in denken en handelen. Zo kunnen stap voor stap de dingen waar je mee zit duidelijk worden.
Wat mij opviel was dat niet altijd direct nodig is om met grote plannen of oplossingen te komen. Dat is voor mij belangrijk omdat ik daardoor rust krijg; ik hoef niet ineens te veranderen. bij mij past het beter om eerst te accepteren en dan verder te gaan. Ik heb gemerkt dat ik dan meer draagvlak voor veranderingen heb.
Kortom: mijn coachtraject heeft mij bewustwording en zicht gegeven in hoe ik naar bepaalde dingen kijk. Patronen in mijn denken zijn ter sprake gekomen; waarom zijn die er, kloppen ze wel of, moet of wil ik er wat mee? Het is aan mijzelf wat ik daar mee doen.
Ik heb het als prettig ervaren om in gesprek te zijn met iemand die van buitenaf observeert en de juiste vragen weet te stellen.”
Jan Paul Sturm

“Ik ben aan dit coachingstraject begonnen omdat ik beter wilde leren omgaan met de situatie waarin ik mij nu bevind. Ik wilde beter leren omgaan met mijzelf en leren om anders om te gaan met de blokkades zoals ik die ervaar; ik wilde handreikingen daarvoor krijgen. Ook wilde ik weer duidelijk krijgen wie ik ben.

Ik heb door deze coaching geleerd om een planning te maken zodat ik voorbereid ben. Ik heb geleerd dat ik trots mag zijn op mijzelf en hoe ik dat kan zijn/doen. Ik kan nu terugkijken op hoe ik iets bereikt heb en daar mijn leermomenten uit halen. Ik heb hierdoor grip gekregen op mijn situatie.
Dit is belangrijk voor mij omdat ik hierdoor niet meer in de stress kom. Ik zag en stapelde namelijk alleen maar negatieve ervaringen op. Nu ben ik in staat om balans te houden door ook het positieve en goede te zien.
Nu kan ik ook mijn echtgenoot weer zien en accepteren hoe hij nu is.
Ik heb geleerd dat ik er mag zijn en kan nu mijzelf weer waarderen met de dingen die ik doe of regel zodat wij samen en ik alleen een mooi leven tegemoet gaan.

Ik ben bewuster bezig met wat mij bezighoudt, positief én negatief. Ik laat niet meer alles zomaar over mij heenkomen. Ik heb geleerd dat ik de creatieve processen die ik in mijn hobby toepas, ook in het dagelijks leven kan toepassen. Dus: stap voor stap en mijzelf voorbereiden op die stappen. Ook rust mag ingepland worden en ik mag mijn successen vieren!

Het contact met Jan was prettig, we hebben 6 goede gesprekken gehad waarin ik veel eye-openers heb gekregen en veel heb geleerd.”

Terug

Mevrouw B.

Ouderenadviseur

“De coaching heeft mij geholpen om rustiger en meer vastberaden te zijn. Ik heb het als zeer prettig ervaren dat ik mijn verhaal helemaal kon vertellen; dat ik gewaardeerd werd en dat er écht naar mij werd geluisterd.

Het is mij duidelijk geworden dat ik ‘nee’ kan en mag zeggen als ik me ergens niet goed bij voel. Op deze manier zorg ik beter voor mezelf. Dat voelt heel goed en is voor mij een heel grote verandering.

De rustige, respectvolle en luisterende houding van Jan waarmee hij mij laat kijken naar mijn eigen krachten en niet alleen maar naar mijn onvolkomenheden, maakte dat ik me dusdanig veilig voelde dat ik kan groeien en bloeien!”

Terug

Mevrouw H. uit B.

Sociaal werker

“Ik heb door de coaching gemerkt dat ik, door mijn gevoel van niet goed genoeg te zijn te bedekken, mezelf gedraag als iemand die nergens mee zit en van alles kan.
Ik vind het vooral interessant dat ik mezelf nu realiseer dat het denken over mezelf (met dit te weten) minder ingewikkeld is dan ik dacht dat het zou zijn!

Ik heb geleerd dat het niet erg is om dingen (nog) niet te kunnen; vooral ook omdat ik hou van leren en dus graag nieuwe dingen leer. En ik vind het leuk om mezelf te verbeteren, op welke manier dan ook. Ik heb deze dingen geleerd door samen met Jan te kijken naar mijn frustraties, vragen en emoties en te onderzoeken wat eraan ten grondslag zou kunnen liggen.

Voor een deel heeft het te maken met mijn (mindere) zelfvertrouwen. Gelukkig leer ik steeds beter om feitelijkheden over mezelf te accepteren zonder mezelf daarvoor te veroordelen. Ook zonder dit te verbergen voor anderen én mezelf 😉
Ik heb gemerkt dat het goed is om de sterke en zwakke punten van mezelf te kennen en te getuigen van zelfinzicht.

Jan confronteert mij met mezelf zonder dat ik me aangevallen voel. Ik ben geneigd om meer waarde te hechten aan de mening van de ander dan aan mijn eigen mening. Jan heeft me laten inzien dat dat vaak niet nodig is.
Jan stelt me vragen die ik mee kan nemen, zoals: Hoeveel waarde hecht je aan jouw innerlijke dialoog?”

Terug

Mevrouw L. te H.

B-Verpleegkundige

“De coaching door Jan heeft uitstekend voldaan aan mijn verwachtingen vooraf.
Mijn doel was om weer wegwijs te worden in wie ik ben en wat ik wil en deze doelstelling is grotendeels behaald.
Ik heb handvatten gekregen en meer helderheid over wie ik ben en waarom ik bepaalde dingen doe.
Ik ben er nog niet, maar ik heb genoeg kennis opgedaan om zelf verder te kunnen.
Ik heb geleerd:
  • Dat het belangrijk is dat ik naar mezelf luister en dat ik dat ook mag.
  • Dat ik een volwassen vrouw ben en niet meer dat meisje dat ik vroeger was.
  • Dat ik niet meer bang hoef te zijn dat ik anderen pijn doe.
  • Dat het mij enorm oplucht als ik mijn ideeën en gedachtes uitspreek en deel met anderen
Ik was namelijk verzand in mijn eigen gedachtes, was vastgelopen in het goed willen doen en iedereen te vriend willen houden.
Ik was daardoor vergeten wat ik zelf wil.
De coaching heeft mij geholpen om hier vanaf een afstand naar te gaan kijken en voor mezelf op te komen.
Het contact met en de coaching door Jan was rustig, prettig, professioneel en ontspannen. Het was gemakkelijk om contact te leggen.
Ik heb mij direct vrij, veilig en op mijn gemak gevoeld om mijn gedachten te delen. Leuk ook om te sparren en door het sparren mezelf het  antwoord te geven. Het feit dat ik mijn geloof deel kon laten zijn van de coaching vond ik erg fijn.
Ik heb ervaren dat de gesprekken en daarmee de dingen waar ik achter ben gekomen mij heel dierbaar zijn geworden.
Ik geef dit coachtraject een 8,5. “
Mevrouw G. te Z.
“Ik zat vast, kwam niet verder, wat ik ook probeerde.
 
De coaching door Jan heeft mij veel doen inzien; ik ben verbaasd dat ik het eigenlijk allemaal al wel in mij had!  Jan heeft me geholpen dat in mijzelf te ontdekken.
Ik ben me ervan bewust geworden dat ik de lat (veel) te hoog legde, daardoor waren mijn verwachtingen ook (veel) te hoog. 
Daarbij was het ook nog eens alles of niets. Ik werd daardoor teleurgesteld, trok mij terug om die pijn niet meer te voelen en nam een afwachtende houding aan.
 
Ik heb geleerd dat, als ik de lat laag houd, mijn zelfvertrouwen groeit en ik mijn huidige situatie beter kan accepteren. 
Dat mijn ‘gepaste’ verwachtingen haalbaar zijn en mijn leven dragelijker wordt en een stuk positiever!
Dit is gewoon de plek waar ik thuis hoor, waar ik mee kan leven. Dat wilde ik uiteindelijk weten; dat moest even rijpen en daar ga ik verder mee.
Dit is voor mij van onschatbare waarde; de pure acceptatie van waar ik nu sta en dat het leven, ondanks alles, de moeite waard blijft om geleefd te worden; het is goed zo.
 
Mijn behoefte om geen rol meer te spelen is aan het groeien. Ik verstop(te) mezelf achter de rol.
Daarnaast heb ik geleerd hoe ik relaties kan bestendigen.
 
De puzzelstukjes passen nu.
Ik ben er nu aan toe om er (eindelijk) iets mee te gaan doen!”
De heer W. te H.

Mechanisch ingenieur, Lisse

“Mijn doelen waarmee ik het coachingstraject ingegaan ben waren:

  • Meer zelfvertrouwen krijgen
  • Beter weten om te gaan met kritiek
  • Sterker worden in zelfreflectie

Ik heb geleerd dat ik mezelf niet moet vergeten. Ik ben net zo belangrijk als anderen.
Ook heb ik geleerd dat als je anderen geen beeld geeft van jezelf, dat ze die dan zelf gaan invullen en daarmee je tekort kunnen doen. Dus wees niet bang om jezelf te zijn en te laten gelden.

Hierdoor krijg ik leuke feedback en reacties van mensen en dat vergroot mijn zelfvertrouwen.
Het is dus een wisselwerking tussen de verschillende doelen die ik gesteld had.

De gesprekken met Jan waren voor mij waardevolle gesprekken op een gelijkwaardige basis. Hoewel het vanwege mijn doelen een mentor-leerling-verhouding had kunnen zijn, werden het gesprekken van gelijken. Dat maakte dat ze snel een vertrouwde sfeer hadden.
Hij is deskundig, steunt, biedt vertrouwen en gaat respectvol met mij om.

Ik heb geen dingen gemist en had geen zaken anders willen zien.
Het traject bevatte al meer dan ik had verwacht. Ik verwachtte dat de coach mij met een aantal gestructureerde technieken en handleidingen zou leren om mijn gestelde doelen te halen. Maar ik heb niet alleen de handleidingen gekregen waar ik op hoopte, maar ook inzicht in mijn eigen
doen en laten én het waarom van mijn handelen. Ik kan nu het geleerde ook ‘on te spot’ toepassen.
Ik ben me nu bewust van mijn (on)bekwaamheid en kan daar op inspelen na zelfreflectie.

Ik geef Jan een 10″

Terug

Stefan Brouwer
Jurist, Hilversum

“Ik heb Jan leren kennen als warm en integer mens en een zeer fijne gesprekspartner.

Ik maakte een moeilijke tijd mee en worstelde enorm met de vele “taken” die zowel in privésfeer als op het werk op mij afkwamen. Praten over mijn persoonlijke zaken deed ik niet graag.
 
Totdat ik Jan uitgebreid sprak. We hadden het over het leven en de obstakels hierin.
Uiteindelijk heb ik mijn hart gelucht en de pijnpunten op tafel gelegd.
Hij bleef luisteren, zonder oordeel en zonder advies, maar door te reflecteren.
Door op deze manier naar mij te luisteren, merkte ik dat ik meer begon te praten en de zaken wilde relativeren, zelf wilde begrijpen.
Het was door zijn sturing dat ikzelf anders naar de zaken keek.
 
Hij heeft een onbeschrijfelijke manier van luisteren.
Hij heeft een nuchtere en kalme kijk op de wereld en dat maakt de problemen waar je het over hebt zo licht lijken.
 
De gesprekken maakten mij sterker. Hij was er om naar mij te luisteren.
En dat is de kracht van Jan, hij roept je eigen kracht in je naar boven door te luisteren en jou pijnpunten helder te krijgen.
Je gaat er zelf over nadenken in plaats van je te verzuipen in je eigen emotie en angsten.
 
Ik raad Jan dan ook ten zeerste aan als coach.
Hij helpt je namelijk verder te ontwikkelen daar waar je denkt dat je niet meer verder kunt.”
Mr. Hayat Madani
“Tijdens een ietwat onrustige periode in mijn leven heeft Jan mij gecoacht.
Jan heeft veel voor mij betekent in deze periode. Hij heeft mij echt aan het nadenken gezet.
Daardoor kwam ik weer in mijn kracht en ben ik rationele keuzes gaan maken.
Deze keuzes hebben mij tot op de dag van vandaag veel positiefs opgeleverd.
Ik ervaar Jan als een bijzonder sympathiek en integer mens, die niet alleen ontzettend goed kan luisteren maar ook durft te reflecteren.
Als je een goede, fijne en professionele coach zoekt dan zou ik absoluut Jan aanbevelen.
Hartelijke groet,
Pauline”
Pauline (Hoofddorp)

OR-lid zorgorganisatie Omring, West-Friesland

“Ik heb Jan leren kennen als een rustige man die zichzelf niet op de 1e plek zet.
Als coach is hij warm en liefdevol. Door zijn uitstraling van vertrouwen voel ik mij erg op mijn gemak bij hem.
Jan oordeelt en veroordeelt niet, maar luistert en vraagt. Hij zorgt voor inzicht in eigen vragen en behoefte en helpt op weg naar eigen innerlijke antwoorden.”

Terug

Henny Koster
Collega coach
 
” Jan is een heel fijn en warm mens, van wie ik veel geleerd heb en nog kan leren.
Hij zoekt en maakt verbinding; hij is gefundeerd en dat merkte ik in onze gesprekken.
Jan is in staat om mooie vragen te stellen die mij tot nadenken aanzetten. 
Hij is niet dwingend en laat mij mijn proces. Hij helpt, maar neemt niet over” 
Lianne Sol
Kennismanager, te A.
“Jan geeft je onmiddellijk een gevoel van vertrouwen, hij is als een rots in de branding. 
Hij luistert, hij begrijpt en zal alles in het werk stellen om jou verder op weg te helpen met je vraag. 
Jan durft daarbij ook de confrontatie aan te gaan, op een hele rustige en respectvolle manier, waardoor je heel goed in staat wordt gesteld jezelf verder te ontwikkelen.”
Pauline Kroese

Beroep: Meewerkend voorman Teelt bij Plantenkwekerij Leo Ammerlaan in Bleiswijk .
Opleiding: 1ste jaars student HBO deeltijdopleiding ‘Tuin en Akkerbouw’, Aeres Hogeschool in Dronten.

“Op school moesten we op zoek gaan naar een coach die mij verder ging helpen met het ontwikkelen van competenties.
Mijn stiefvader stelde Jan voor.

Op verjaardagen had ik al wel eens een woord met Jan gewisseld en dat waren altijd prettige gesprekken.
Ik aarzelde dus geen moment om hem een mail te sturen en hem als mijn coach te vragen.
Hij reageerde al snel dat we een keer moesten bellen om mijn situatie even door te praten.
Dit vond ik zeer prettig, dit geeft mij namelijk aan dat Jan er geen gras over laat groeien en gelijk in actie springt om iemand te helpen.

Zo na het telefoongesprek kwam al snel het eerste coachgesprek. Omdat ik nieuw ben met het trainen van mijn competenties legde Jan dit mij eerst helder en duidelijk uit. Hiervoor nam hij zeker de tijd. Hij maakte voorbeelden van op het werk en hield de uitleg simpel. Hij stimuleerde mij om de volgende keer zelf wat meer voor te bereiden en gaf aan hoe dit moet. Dit was prettig want zo kon ik namelijk weer verder, in plaats van onduidelijkheid hebben over wat er nou precies moest gebeuren.
We schreven de afspraken op die we hadden gemaakt en maakten een vervolg afspraak.

In het tweede gesprek gingen we er wat dieper op in. We keken naar wat mijn ervaringen waren van de afgelopen maanden; waar ik tegenaan liep en hij liet mij zelf naar een antwoord zoeken. Als ik er niet uitkwam gaf hij mij een voorbeeld om mij verder te helpen zoeken naar het antwoord, of Jan gaf zelf het antwoord op de vraag.
Nadat ik mijn ervaringen had gedeeld, gaf hij mij een aantal tips mee om mij verder te helpen. Ook schreven we de afspraken die we hadden gemaakt weer op en maakten een vervolg afspraak.

Kortom, ik ben blij dat Jan mijn coach is.
Hij laat mij zelf zoeken naar de antwoorden van mijn problemen, maar als hij ziet dat ik er echt niet uit kom dan helpt hij mij.
Jan leeft zich in je situatie in, probeert het altijd simpel te houden en hij helpt je om verder te ontwikkelen.”

Terug

Tim Stolker

Consultant Training KLM

“Jan is authentiek en duidelijk: hij bewaakt zijn grenzen en blijft in wat hij doet trouw aan zichzelf. Hij is in staat om, met respect voor de ander, snel tot de kern te komen. Daarbij schuwt hij de uitdaging en confrontatie niet.”

Terug

Wilma Baltes
Muziekdocent Taborcollege Hoorn
 
“Jan stelt zich niet boven de ander. Hij heeft een duidelijke mening, maar is daarin niet bedreigend of uit de hoogte. Hij is juist luisterend, rustgevend en bescheiden.”
Chris de Kroon
Collega coach

“Jan is een warm persoon. Hij is integer met sterke normen en waarden. Hij is empatisch, zorgzaam en beschermend.” 

Terug

Martine Duerinck
“Mijn coachvraag was: Ik wil het patroon waar ik in vast zit doorbreken. Iets in mijn ‘zijn’ veranderen, waardoor ik in staat ben om de contacten die ik aanga vast te houden. Ik wil als het ware gereedschappen ontdekken om daarmee aan de slag te gaan.
 
Zijn openheid, zijn directheid (wat mij dwong mijn grenzen aan te geven) en het mij behandelen als een gelijke, maakten dat ik Jan durfde te vertrouwen in mijn proces. Jan coacht constructief en gericht op het ‘nu’. Hij doet dat goed onderbouwd met een vraag of een argument.
Hij luistert goed en neemt mij serieus.
 
Ik heb nu de plaats gevonden waar ik thuis hoor; waar ik nù sta!
Ik sta daar sterker dan ooit; als een rots. Dààr kan ik mee verder.
Dat is voor mij van onschatbare waarde; de pure acceptatie van waar ik nu sta en dat het leven, ondanks alles, de moeite waard blijft om geleefd te worden.
Het is goed zo!
Op mijn 55ste begin ik aan “Wonder Ful-live 2”.
 
Ik dank Jan uit de grond van mijn hart voor zijn bijdrage daarin.”
Mevrouw H.

De 5 stappen om je leven succesvol te veranderen

Neem contact met mij op


Stuur mij een email, WhatsApp of SMS en ik bel jou.

We maken een afspraak


We maken telefonisch kort kennis en maken een afspraak voor het vrijblijvende kennismakingsgesprek.

Wij kiezen beiden voor doorgaan of niet


In dit vrijblijvende gesprek maken we kennis en besluit wij beiden of we met de coaching starten of niet.

De coaching start


De coachingsgesprekken gaan van start en jij gaat werken aan de door jou gewenste verandering.

De verandering zet door


Door de oefeningen, inzichten, spiegelmomenten en huiswerk, ben jij in staat om zelf verder te gaan.

Verspil je geluk niet, neem de touwtjes zelf in handen

© Copyright 2020 - middelpuntcoaching.nl