Enkele blog

Mevrouw H.

“Mijn coachvraag was: Ik wil het patroon waar ik in vast zit doorbreken. Iets in mijn ‘zijn’ veranderen, waardoor ik in staat ben om de contacten die ik aanga vast te houden. Ik wil als het ware gereedschappen ontdekken om daarmee aan de slag te gaan.
 
Zijn openheid, zijn directheid (wat mij dwong mijn grenzen aan te geven) en het mij behandelen als een gelijke, maakten dat ik Jan durfde te vertrouwen in mijn proces. Jan coacht constructief en gericht op het ‘nu’. Hij doet dat goed onderbouwd met een vraag of een argument.
Hij luistert goed en neemt mij serieus.
 
Ik heb nu de plaats gevonden waar ik thuis hoor; waar ik nù sta!
Ik sta daar sterker dan ooit; als een rots. Dààr kan ik mee verder.
Dat is voor mij van onschatbare waarde; de pure acceptatie van waar ik nu sta en dat het leven, ondanks alles, de moeite waard blijft om geleefd te worden.
Het is goed zo!
Op mijn 55ste begin ik aan “Wonder Ful-live 2”.
 
Ik dank Jan uit de grond van mijn hart voor zijn bijdrage daarin.”

Opmerkingen (0)