Ja! Ik wil een gratis coachingstraject.

Sneller dan verwacht, er kwam namelijk onverwacht een plek vrij, start ik per 2 april met de, door NOBCO en VESB erkende, opleiding tot stresscoach en burn-out coach!

Waarom? Omdat ik mij verder wil specialiseren in de stressklachten waar steeds meer van de cliënten die een beroep op mij doen mee te maken hebben.  Het coachen van mensen met stress of burn-out is een grote verantwoording, daarom heb ik de behoefte aan een degelijke opleiding tot stress- en burn-out coach. Ik ga opgeleid worden door Annita Rogier, een Registerpsycholoog NIP/Arbeid & Organisatie die al ruim 30 jaar zich inzet voor de ontwikkeling van o.a. coaches. Zij is voorzitter van de Vereniging voor Erkende Stresscoaches en Burn-out coaches.

Maar nu mijn aanbod voor jou.

Een van de opdrachten voor deze opleiding is dat ik een client met milde, niet complexe, werkgerelateerde spanning ga coachen.

Ook al vindt deze coaching plaats tijdens de opleiding, je kunt er op rekenen dat het een regulier coachingstraject zal zijn, dus gedegen en op niveau; gegeven door een evidence-based werkende stress- en burn-outcoach (i.o.)
(Evidence-based betekent: werkend volgens de laatste wetenschappelijke inzichten.)

Het enige verschil is dat ik voor dit traject geen kosten in rekening zal brengen!
Niet aan jou en niet aan je werkgever.

Wat kun je verwachten?

 • Een traject van minimaal 4 coachingsgesprekken
  • Intake: Wie ben je, welke klachten ervaar je, waar wil je aan werken en wat is je doel/verwachting?
  • Analyse: van de spanningsklachten: aanleidingen, oorzaken, vragenlijst, informeren.
  • Het opstellen van een persoonlijk actie- en begeleidingsplan gericht op jouw veranderingen
  • Een op jou gericht coachingstraject
  • Aandacht voor terugvalpreventie: hoe borg je, datgene dat je hebt geleerd in dit coachingstraject
  • Een op jou gericht advies aan jou en je werkgever

Tijdens dit traject kunnen we gebruikmaken van (dit zal per persoon kunnen verschillen):

 • Werkdrukmeter
 • Een aantal, online, psychologische testen
 • Jouw eigen werkmap
 • RET
 • ACT
 • Analyse van jouw stressdagboek
 • Analyse van jouw eigen kracht- en hulpbronnen
 • Ontspanningstechnieken
 • Copingstrategieën
 • Stressmanagement
 • Analyse van jouw drijfveren, energiegevers en energievreters

Leuk allemaal, maar wat heb je eraan?

Na dit traject:

 • Kun jij beter omgaan met de stressklachten en je gevoelens en emoties (als paniek, faalangst, vermoeidheid, schaamte)
 • Kun jij je probleemoplossend vermogen inzetten; je hebt nieuwe vaardigheden aangeleerd
 • Heb jij geleerd om op een gezonde(re) manier om te gaan met ergernissen en irritaties
 • Kun jij je verwachtingen aan jezelf en anderen toetsen op realisme
 • Kun jij constructief omgaan met onzekerheid en veranderingen
 • Kun jij ontspanningstechnieken effectief inzetten
 • Ben jij opnieuw verbonden met jouw levensvisie en missie
 • Heb jij jouw vitaliteit en de werk/privé balans hervonden
 • Heb jij meer zelfvertrouwen
 • Ben jij meer assertief
 • Heb je een goed timemanagement
 • Kun je omgaan met perfectionisme
 • Kun je contact houden met je lijf; je (h)erkent je eigen alarmsignalen
 • Weet je of jouw functie nog passend is en ken je de implicaties van een terugkeer in dezelfde of een andere functie

Zodat jij:

 • Een realistisch beeld hebt van je mogelijkheden en actuele beperkingen
 • In dezelfde functie of organisatie kunt blijven
 • Weet of en hoe je functie  aangepast moet/kan worden
 • Je leven anders kunt inrichten
 • Een nieuwe start kunt maken
 • Op een gedoseerde manier je werk kunt hervatten
 • Op een handige manier om kunt gaan met je actuele mogelijkheden en/of beperkingen
 • Bewust blijft van persoonlijke gevoeligheden
 • (opnieuw) Kunt communiceren met je collega’s en leidinggevenden
 • Aandacht blijft houden voor de balans tussen belasting en belastbaarheid en tussen inspanning en ontspanning
 • Je sociale steun kunt benutten

Wat heeft je werkgever er aan?

 • Ik kan een onderzoek Werkdruk uitvoeren in de organisatie
 • Ik kan de organisatie en de leidinggevenden adviseren hoe de werkdruk op een gezond niveau te houden is
 • Ik kan de organisatie en de leidinggevenden helpen om stress bespreekbaar te maken en om om te gaan met vooroordelen
 • Ik leer leidinggevenden stresssignalen vroegtijdig te herkennen en er adequaat op te reageren
 • Ik kan, maar alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming, je direct leidinggevende adviseren over het verminderen van werkgebonden stressoren
 • Ik kan de organisatie adviseren over wat de organisatie kan doen om jou, of je collega’s, weer zo snel mogelijk gezond en met plezier aan het werk te krijgen en te houden
 • Ik kan de organisatie adviseren over aanpassing of verandering van werk als jouw functie niet meer passend is

Ja! Ik wil kans maken op dit aanbod!

Geef in onderstaand formulier kort aan wat jouw werksituatie en jouw klachten zijn.

Door inzending van dit formulier ga je akkoord met onderstaande actievoorwaarden.


  Voorwaarden

  1. Over de uitslag en toekenning van het coachingtraject kan niet worden gecorrespondeerd
  2. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de actie verbonden voorwaarden, zal het coachtraject niet worden toegekend. Als dan is Middelpunt Coaching gerechtigd een andere winnaar te kiezen.
  3. Middelpunt Coaching is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering van het coachingtraject.
  4. Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de actie kunt u contact met ons opnemen via: info@middelpuntcoaching.nl
  5. De actie loopt van 1 april 2021 tot en met 21 april 2021
  6. Middelpunt Coaching behoudt zich het recht voor om onvolledige, onleesbare of gewijzigde inzendingen te diskwalificeren.
  7. Medewerkers van Middelpunt Coaching en iedereen die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie, zijn uitgesloten van deelname.
  8. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte en actuele informatie. In geval van, vermoeden van, fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt Middelpunt Coaching zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten.
  9. Middelpunt Coaching behoudt zich het recht voor deze actie naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving gedurende de actielooptijd te wijzigen of aan te passen.
  10. Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze actievoorwaarden.
  11. De actie is niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
  12. Middelpunt Coaching is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaar(s) moet(en) maken in verband met de deelname aan deze actie, en met de acceptatie, het gebruik of misbruik van het coachingstraject.
  13. De persoonsgegevens die in het kader van deze actie worden verkregen zullen door Middelpunt Coaching zorgvuldig worden behandeld en niet worden verstrekt aan derden.
  14. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Middelpunt Coaching.
  15. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan deze actie. Middelpunt Coaching mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld, zie ook ons privacy statement.
  16. Middelpunt Coaching is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de actie noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de actie of de aanwijzing van de winnaar.
  17. De door Middelpunt Coaching vanuit deze actie gedane voorstellen voor een betaald traject zijn geldig tot 31-05-2021.