Geld verdienen aan het ziek-zijn van uw medewerker, kan dat?

De gemiddelde duur van verzuim door psychische klachten is sinds 2005 sterk toegenomen. In 2005 waren het nog gemiddeld 87 dagen, tussen 2015 en 2021 nam het gemiddelde toe van 186 naar 237 dagen!
(bron HumanCapitalCare)

U begrijpt dat dit, naast alle persoonlijke leed wat hierachter schuilt, ook tot een enorme kostenpost voor ’de baas’ leidt. Die wordt geschat op 3 tot 4% van het BNP: in Nederland ongeveer 28 miljard op jaarbasis. (bron OECD/OESO) Dat is een 28 met 9 nullen er achter.

Een onvoorstelbaar groot bedrag.

Daarom, laat ik het vereenvoudigen.

Een verzuimdag in Nederland kost zo’n € 250,– tot € 300,– per dag. Een medewerker die 8 maanden met een burn-out thuis zit kost u dan al snel € 80.000,– en dan reken ik de kosten van vervanging niet eens mee.

 

Ik heb niemand met een Burn-out, dat scheelt!

 

Nu denkt u misschien: “Ik heb geen medewerker met een Burn-out thuiszitten.”
Dat is fijn, zowel voor uw medewerkers als voor u en uw bedrijf. Maar bedenk: ook de zogenaamde ‘burn-out symptomen’ kosten geld.

 

“Hoe dan?” vraagt u wellicht?

Iemand die richting een burn-out aan het gaan is, kan het volgende laten zien: (Het rekensommetje kunt u zelf wel maken.)

 

 • Veel kortdurend verzuim
 • Vaak te laat komen
 • Fysiek klachten
 • Gedragsverandering
 • Afstandelijk
 • Onverschillig
 • Cynisch
 • Psychische klachten
 • Vermindering van prestaties
 • Chaotische werkwijze

Of juist doorschieten in een overmatige structuur

Wat kunt u als manager, directeur, DGA enz. nu doen?

Ga bij uzelf eens na waar uw medewerkers stress van krijgen én wat uzelf kunt doen.
Bedenk dan wat het gevolg van stress in uw team(s) is én welke maatregelen u kunt nemen.

 

Belangrijk is dat u leert om de stress bij uw medewerker(s) leert herkennen. Hoe u dat kunt doen? Kijkt u eens naar het hierboven opgesomde lijstje en neem dan uw medewerker(s) eens in gedachten. Wat ziet u dan?

Buiten het langslopen van dit lijstje; let u vooral ook op veranderingen bij uw medewerker(s).

 

Eén van de belangrijkste tips die ik u kan geven is:

 

Maak stress bespreekbaar

 

Bereid u daarop goed voor:

 

 • Is het beleving of zijn het feiten?
 • Benoem het gedrag dat u ziet en de gevolgen; spreek uw zorgen uit en het effect wat het gedrag heeft.
 • Vraag uw medewerker of hij/zij dit herkent.
 • Onderzoek samen de oorzaken en achtergronden.
 • Ga samen op weg om een oplossing te vinden.
 • Verwijs zo nodig naar de huisarts, een VESB erkend Stress & Burn-outcoach of, waar nodig, andere hulpverlening.
 • Onderzoek bij uw medewerker de acceptatie.
 • Maak duidelijke afspraken.
 • En: bespreek de voortgang. Dus: onderhoud geregeld contact; of laat HR dat doen als dat beter werkt voor uw medewerker. Vraag niet direct wanneer uw medewerker weer gaat werken. Zeker in de eerste tijd is dat een brug te ver.

Oh help! Moet ik met die medewerker gaan práten?

 

Voor veel mensen is het best lastig om een dergelijk gesprek aan te gaan.

 

Mag ik u een tip geven?

 

Een goede openingszin kan zijn: “Ik ben bezorgd, je hebt behoorlijk wat stressklachten (of: je lijkt behoorlijk wat stressklachten te hebben). Kunnen we daar eens over van gedachten wisselen?”

 

Komt u er samen niet of niet goed uit; benoem dat dan ook en geef aan dat u de medewerker wil doorsturen naar een VESB erkend Stress & Burn-outcoach. (U vindt ze op https://www.vesb.eu/ik-zoek-een-coach )

 

Nog even los van waartoe u als werkgever wettelijk verplicht bent, uw aandacht voor de medewerker(s) is van groot belang.

 

Als VESB erkend Stress & Burn-outcoach/consultant kan ik u als bestuurder/directeur, uw teams, uw managers en HR adviseren over de aanpak van de werkdruk.  Dat doe ik door het geven van workshops aan uw medewerkers, de managers en directie/bestuur/HR. Dit naast de individuele coaching trajecten op alle niveaus.

 

De wet

 

Wellicht ten overvloede, wettelijk bent u verplicht om een aantal zaken op orde te hebben zoals een risico-inventarisatie, plan van aanpak voorlichting etc.
Meer info daarover vindt u bijvoorbeeld op: https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/re-integratie

Maar hoe zit dat nu met ‘Geld verdienen aan het ziek-zijn van uw medewerker, kan dat?’

 

Ik vermoed dat u zelf deze vraag al beantwoord zult hebben.

Nee, de ziekte van uw medewerker kunt u niet vermarkten.

 

Wat wél kan is het inzetten van een VESB erkend Stress & Burn-outcoach die werkt met een evidence based Achtstappenplan©. Deze coach helpt u om het uitvalpercentage te verlagen en de uitvaltijd tot wel met 50% te verkorten.

 

Reken maar eens uit wat dát u zal schelen in de kosten van verzuim.

 

Nog even dit:

 

Piekeren, lusteloosheid en gespannenheid zijn drie belangrijke voorspellers voor het uitvallen van een werknemer. Aan de hand van deze drie signalen kunnen werkgevers inschatten of een werknemer in de gevarenzone komt, nog voordat die zich ziekmeldt. Dat blijkt het promotieonderzoek Stress en ziekteverzuim: Voorspellende factoren en oorzakelijke mechanismen van verzuim door psychische klachten van Marieke van Hoffen. Verzuim door psychische klachten duurt vaak lang, maar kan worden voorkomen door gerichte hulp en professionele ondersteuning.

Emotionele belasting in het werk belangrijke trigger voor verzuim

Uit het hierboven genoemde onderzoek van Van Hoffen blijkt dat de mate van piekeren, lusteloosheid en stress sterk voorspellend is voor uitval van de werknemer. Hoge werkdruk is zeker een trigger, maar bij de ontwikkeling van stress en psychische klachten blijkt vooral de emotionele belasting in het werk een belangrijke rol te spelen. Bijvoorbeeld in de zorg of in het onderwijs is die emotionele belasting vaak hoog.

 

Ik wil niet betalen voor het oplossen van privéproblemen!

We horen nog wel eens zeggen dat een medewerker privéproblemen ook maar privé moet oplossen. Bedenk dan dat de scheiding werk/privé een steeds meer vervagende scheiding is. Redelijkheid van beide partijen hierin werkt mee aan een goede oplossing. Kijk samen wie er wat kan doen en bijdragen dat uw medewerker er weer uitkomt en op een goede manier inzetbaar is.

Geef a.u.b. ruimte voor voldoende hersteltijd

Stressklachten zijn de eerste, vroege, signalen dat het niet goed gaat met iemand. Het is daarom van belang om er attent op te zijn. Dat geldt niet alleen voor de werknemer die stress ervaart, maar het helpt zeker als de leidinggevende deze eerste signalen zal (her)kennen. In een vroege fase kunnen simpele maatregelen zoals het organiseren van genoeg hersteltijd al voldoende zijn om klachten te laten verdwijnen.
Een bedrijfsarts/arboarts zal vaak zeggen dat de medewerker na 3 maanden wel weer aan de slag kan. Dat is zo, maar dan wel op Arbeid Therapeutische-basis.
“Ja, maar dan heb ik er niets aan!” zullen sommigen zeggen. Dat kan zo zijn, maar bedenk u eens: als de medewerker volledig thuiszit, heeft u helemaal niets. Te veel pushen werkt averechts; net als te weinig pushen overigens. Belangrijk is dat u en uw medewerker een goede balans houden (leren houden) tussen stimuleren en rust nemen.

Kortom: Het vroegtijdig herkennen van stresssignalen helpt langdurig verzuim voorkomen

Door meer kennis over de ‘voorspellers’ van uitval door stress en psychische klachten op te doen, kunnen risicosituaties eerder worden opgemerkt. En met de juiste aandacht en gerichte interventie zelfs worden voorkomen. Dat is goed voor de werknemer en het leidt tot een kortere gemiddelde verzuimduur en lagere verzuimkosten voor de werkgever.

 

Jan Middel

VESB-erkend Stress & Burn-outcoach/consultant

www.middelpuntcoaching.nl

(bronnen: VU, HumanCapitalCare)
Stress and sickness absence: Prediction and causal mechanisms of mental sickness absence. Promotie Marieke van Hoffen. Vrije Universiteit Amsterdam, 26 november 2021.

Ik ben om.

Hoe kom ik in contact met je?

Vul onderstaand contactformulier in en ik neem contact met u op.