De coach

Je kunt bij mij terecht als je in situaties zit als:

Wie ben ik?
Wie mag ik zijn binnen mijn relatie, werk of anderszins?
Mijn leven is uit balans; hoe krijg ik die balans weer?
Ik loop vaak vast omdat ik niet weet hoe om te gaan met mijn situatie. Ik ben dan geneigd terug te zakken in oud gedrag. Hoe voorkom ik dat?

Jan Middel

Life coach
Waar word ik door geraakt?
Ik heb een hart voor mensen die zichzelf kwijt zijn; voor mensen die een probleem hebben met zichzelf te aanvaarden. Voor mensen die rouw en verlies ervaren. Ik weet hoe heftig dat kan zijn, ook ik heb mijn portie aan ‘leerervaringen’ en rouw gehad.
Ik coach mensen, zoals jij en ik, die daardoor vastgelopen zijn.
Ik heb zelf gemerkt dat het voor mij heel waardevol is dat ik mezelf kan aanvaarden. Mede door zelf gecoacht te zijn in een voor mij nieuwe en uitdagende situatie heb ik ontdekt hoe belangrijk en goed dat is.
Belangrijk in mijn coaching is dat jij jezelf vindt en kunt bloeien. Dat jij ontdekt wat voor jou echt belangrijk is en waar jij warm van wordt en blijft.
Dat jij kunt groeien en bloeien zoals een boom die groeit aan het water.
Dat jij kunt (her)ontdekken hoe jij bent bedoeld.
Ik vind het dan ook van groot belang dat jij balans vindt met jezelf, je omgeving en je werk. Daar is mijn coaching op gericht.
Ik coach jou zodat jij ontdekt wat jij echt waardevol en belangrijk vindt.
Ik help jou te ontdekken waarom je iets wel of juist niet zou willen doen.
Jij leert om vanuit de verbinding met jezelf, voor jezelf op te komen. Om je te laten zien zoals je van binnen bent en niet meer die rol te spelen die blijkbaar van jou verwacht wordt (of waarvan jij denkt dat die van jou verwacht wordt).

En dat, dat heeft gevolgen

Jouw relaties worden waardevoller. Denk hierbij aan de relatie met je partner, kinderen, familieleden, collega’s, leidinggevenden, klanten.
Je krijgt weer zelf de regie in handen.
Je leert om, na de coaching, zelf verder te kunnen op de door jou ingeslagen weg. Je krijgt daarvoor handvatten en meer helderheid over wie je bent en waarom je de dingen doet die je doet.
Je zult ervaren dat je er mag zijn en dat je ertoe doet.
Ik ben in je geïnteresseerd, heb aandacht voor je, oordeel niet, ben eerlijk en duidelijk.

Mijn cliënten waarderen

 • De vrijheid en veiligheid waardoor ze zich durven uitspreken
 • de rust, sfeer en humor die ik in de gesprekken breng
 • Mijn vragen, die ze tot nadenken aanzetten
 • Dat ik dat benoem wat zijzelf niet zien en daarop doorvraag
 • Dat ik ze een spiegel voor hou
 • Dat ik ze aanvoel
 • Dat ik écht naar ze luister
 • Dat ik in staat ben de onderliggende problematiek te benoemen
 • Dat ze aan het denken worden gezet
 • Dat de gesprekken ze verder helpen

 

Uit een talententest (Jane®) die ik heb gedaan kwam het volgende naar voren:

  • “Door te luisteren en zich in te leven is Jan erg goed in staat om zich te verplaatsen in de belevingswereld van anderen. Jan heeft oog voor de manier waarop anderen dingen ervaren en dit brengt een zekere mate van emphatie met zich mee. Anderen ervaren bij Jan dat er echt naar hen wordt geluisterd.
  • Jan is iemand die snel doordringt tot de kern van de zaak en dit weet aan te pakken. Jan bouwt dan ook snel en makkelijk kennis op van veel verschillende onderwerpen. Het stelt Jan uitermate goed in staat om de kern van de behoefte van anderen juist vast te stellen, waarna de juiste vervolgacties effectief kunnen worden ingezet.
  • Omdat Jan zich niet teveel laat leiden door eerste indrukken of emoties raakt Jan ook niet snel in paniek en is hiermee vaak een rots in de branding voor anderen.
   Waar Jan van nature goed in is, is het in lijn brengen van de omgeving met de feiten en het corrigeren van de afwijkingen. De subjectieve beleving wordt als het ware gecorrigeerd.
  • Jan reageert alert en attent op de behoeftesignalen uit de omgeving en dit brengt pro-activiteit en besluitvaardigheid met zich mee. Deze sensitiviteit brengt met zich mee dat Jan snel de juiste conclusies weet te trekken ondanks een beperkte hoeveelheid informatie. Jan beschikt over een goed gevoel voor timing. Het talent voorziet in de behoefte bij anderen aan iemand die hun signalen op het juiste moment oppikt.”

Dit alles maakt dat cliënten in staat zijn ervoor te zorgen dat zij dát wat ze waardevol en belangrijk vinden weer kunnen gaan doen in het dagelijks leven.
Voor meer voldoening; voor groei tot bloei.

Ik veroordeel niet, maar luister en vraag. Ik help jou inzicht te krijgen in je eigen vragen en behoeften en help je op weg naar jouw antwoorden.
Ik respecteer ieders eigen overtuiging en zal mijn overtuiging niet in de gesprekken aan de orde brengen, of jij moet er bewust om vragen. Het gaat namelijk om jou, niet om mij.
Ik weet dat het voor sommigen zeer waardevol is om de eigen levensovertuiging deel te laten zijn van de gesprekken. Daar sta ik voor open. Of en hoe dat in de gesprekken aan de orde komt bespreken we dan samen.

 

Ik werk via intervisie, consultatie en verwijzing samen met de volgende collega’s:

Chris de Kroon, coach (www.dekrooncoaching.nl)
Lianne Sol, coach
Wilma Baltus, coach

Pauline Kessels, kinder- en jeugdtherapeut (www.boomhutpraktijk.nl)
Sonja Grandia, Orthomoleculair therapeut (www.grandia-healthsupport.nl)
Melanie Lo, Master Sen in dyslexie; Gediplomeerd Remedial Teacher (www.lerespel.nl)

Coachees door mij gecoacht zijn o.a. werkzaam bij:

Waar wonen mijn cliënten?

woonplaatsen cliënten april 2021