Het Achtstappenplan©

Het Achtstappenplan©

In de afgelopen decennia zijn in de praktijk goede resultaten behaald met de aanpak volgens het Achtstappenplan©, een gestructureerde en evidence-based coachingsaanpak om jouw vitaliteit te hervinden.
Hieronder leg ik uit wat het Achtstappenplan© inhoudt.

Je gaat coaching volgen ter vermindering van stressklachten of ter ondersteuning bij preventie of herstel van burn-out. De coaching is gericht op mensen die op een gezonde, gebalanceerde manier het beste uit zichzelf willen halen.

Als Stress- en Burn-outcoach zie ik mensen met spanningsklachten niet als probleemgeval, maar als gezonde mensen die een normale reactie vertonen op een ongezonde taakdruk, vaak gecombineerd met een stressverhogende manier van denken (piekeren).

Stress of Burn-out is een signaal van jouw lichaam en geest dat jij uit jouw comfortzone bent. Dat er geen evenwicht is tussen jouw taaklast en wat jij kunt dragen. Dat iets in je leven niet goed past bij wie jij bent of wat jij belangrijk vindt. Het is steeds een teken dat er iets moet veranderen.

Stress, overspannenheid of Burn-out hoeven er niet te te leiden dat je lange tijd niet kunt werken. Hoe moe en moedeloos jij zich nu misschien voelt: de ervaring leert dat mensen al vrij snel weer (geheel of gedeeltelijk) én met plezier aan de slag kunnen. Onderzoek leert dat op een verantwoorde manier weer aan het werk gaan, bijdraagt aan herstel.

Doelen
Het doel van dit programma kan zijn:

 • Voorkomen of verkorten van ziekteverzuim;
 • Leren herkennen van stresssignalen;
 • Inzicht krijgen in uw persoonlijke stressveroorzakers;
 • Leren de bronnen van de stress aan te pakken;
 • Zelf uw spanning reguleren;
 • Bepaalde vaardigheden optimaliseren zoals: relativeren, eigen grenzen bewaken, timemanagement, delegeren, omgaan met conflicten, verminderen perfectionisme, ‘afkicken’ van werkverslaving;
 • Voorkomen van terugval;
 • En het programma kan dienen als een klankbord in stressvolle situaties.

Het resultaat
Ben je al eens eerder overspannen geweest; heb je al eens een burn-out gehad?
Na het Achtstappenplan©  zul je de signalen veel eerder kunnen herkennen en daardoor veel eerder kunnen bijsturen.
Je zult er alle komende dagen van jouw leven voordeel van hebben. Het zal effect hebben op de relatie met je partner en uw kinderen. Het zal effect hebben op jouw fysieke en geestelijke gezondheid. Het zal effect hebben op al je andere relaties, zowel privé als op het werk.

Ja, ik weet genoeg en meld me aan!

Geef in onderstaand formulier kort aan wat jouw werksituatie is en wat jouw klachten zijn.

Door inzending van dit formulier geef je Middelpunt Coaching toestemming om jou te benaderen.


  De aanpak

  De Stress- en Burn-out Coach zal een aanpak op jouw maat maken. De coach zal je adviseren en je kunt zelf aangeven waar je behoefte aan hebt. De coaching kan onder andere uit de volgende onderdelen (stappen) bestaan:

  1. Oriëntatie
   Allereerst zullen we het verloop en de ernst van eventuele spanningsklachten onderzoeken. Daarnaast is het belangrijk zicht te krijgen op jouw persoonlijke doelstellingen en verwachtingen, zodat de coaching op jouw wensen en behoeften toegesneden kan worden. Vervolgens stellen we jouw prioriteiten vast.
  2. Analyse van stressklachten en stressbronnen
   We onderzoeken jouw klachten en de oorzaken van stress in uw leven. Je leert je energiegevers en energievreters kennen, zowel privé als in uje werksituatie.
  3. Herstel van energie en fysieke conditie
   Vanaf de start werken we aan rust en ontspanning. Je leert luisteren naar wat je lichaam nodig heeft en rust te nemen als je lichaam daarom vraagt. We bespreken de kwaliteit van jouw slaap. Je leert herkennen wanneer jouw lichaam gespannen is en wanneer ontspannen. Je leert manieren om te ontspannen. Je ontdekt eenvoudige manieren om piekeren te beperken.
  4. Omgaan met stress en emoties
   We onderzoeken jouw gebruikelijke manier van omgaan met stress en we denken na over de meest effectieve manier. Je krijgt inzicht in stressverhogende gedachten en leert technieken om sneller te relativeren.
  5. Versterken van competenties
   Gedurende het hele proces werken we aan het tot bloei brengen van jouw talenten. Die zullen je helpen om problemen met hoofd te bieden. Voorbeelden van talenten of competenties waaraan je kunt werken, zijn:
  • Zelfvertrouwen
  • Zelfsturing
  • Assertiviteit, grenzen bewaken, nee zeggen
  • Plannen en prioriteiten stellen
  • Omgaan met verstoringen
  • Conflicten oplossen
  • Delegeren
  • Omgaan met tegenslagen
  • Leren praten over werkdruk
  • Omgaan met verandering
  • Enzovoort
  1. Hervinden van zichzelf
   Wie burn-out is, heeft vaak de eigen behoeften en wensen een lange tijd opzijgeschoven. Je herontdekt wat jouw talenten en waarden zijn en wat écht belangrijk voor jou is.
  2. Match met sociale omgeving en werk
   * Privé
   We bespreken de werkverdeling in jouw privésituatie. Zijn taken in het gezin, de familie en vriendenkring goed verdeeld? Zijn er energievretende onderwerpen binnen de sociale contacten? Moeten er conflicten opgelost worden?
   * Werk
   We bekijken of het werk dat jij doet bij je past. We onderzoeken hulpbronnen en valkuilen bij terugkeer. We bezien welke aanpassingen nodig zijn binnen het werk. Wat moet vóór terugkeer met jouw leidinggevende of werkgever besproken worden en hoe pakt je dat aan?
  3. Terugvalpreventie, re-integratie en follow-up
   Als we op dit punt zijn aanbeland, zijn je klachten inmiddels verminderd. Je voelt je weer steviger. Het was een leerzame periode, maar je wilt voorkomen dat je ooit terugvalt. Voor je terugkeert naar het werk, maken we daar eerst een plan voor.

  Input = Output

  Mensen worden niet vanzelf of door rust beter van te veel stress of burn-out. Herstel is hard werken. Het vraagt de moed om vertrouwde reactiepatronen kritisch te bekijken en open te staan voor alternatieven. Het kost tijd om nieuwe vaardigheden te verwerven en in te slijpen. Het duurt ongeveer zes weken dagelijks oefenen om technieken aan te leren waardoor je minder gaat piekeren en beter relativeren.

  Vanzelfsprekend waarborg ik als coach zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid! Er wordt zonder jouw nadrukkelijke toestemming niets over de inhoud van de gesprekken gerapporteerd aan je leidinggevende of organisatie. Wel wordt er, desgewenst, verslag gedaan van de procesvoortgang (het aantal en de frequentie van de gesprekken, enzovoort). Als jij dat wilt, kan er een gesprek plaatsvinden tussen jou, je leidinggevende of HR en mij om te bespreken wat jou zou helpen om op het werk minder last van stress te hebben.

  Stress- en Burn-out Coaching zal een goede bijdrage leveren aan een gezonde balans, herstel van vitaliteit, werkplezier en effectiviteit. De ervaring leert dat het waardevolle lessen aanreikt waar jij in het vervolg van jouw leven en loopbaan veel profijt van hebt.

  Nog even dit

  Het Achtstappenplan© biedt een evidence-based praktische ondersteuning bij het coachen van mensen met spanningsklachten. Het reikt een zeer complete en praktische methode aan voor de aanpak van Stress, Overspannenheid en Burn-out.

  Onderscheidende kenmerken van deze methode zijn:

  • Wetenschappelijke fundering, gebaseerd op recent onderzoek;
  • Systematische, integrale aanpak: zowel werkgerelateerde stressbronnen als privéstressoren komen aan bod;
  • Fundamentele aanpak: aandacht voor onderzoek naar waarden en levensmissie;
  • Duurzaam resultaat: aandacht voor de ontwikkeling van de competentie stressbestendigheid en samenhangende talenten en competenties en aandacht voor terugvalpreventie;
  • Aandacht voor loopbaanonderzoek en match met de functie;
  • Handvatten om de betrokken organisatie te adviseren over preventie en curatie van overmatige werkdruk in de organisatie;
  • Veel praktische oefeningen.